Lyft för industrins klimatomställning

Notis · 2022-06-13

Tillväxtverket satsar tillsammans med RISE, SISP, Energikontoren, IUC och IVL totalt cirka 150 miljoner kronor på att underlätta och påskynda industrins klimatomställning. Projektet Omställningslyftet riktar sig främst till små och medelstora företag och ska inspirera till att nyttja nya, hållbara affärsmöjligheter. Företagen kommer också erbjudas coachning i arbetet med klimatomställningen.

Satsningen bygger bland annat vidare på metodik och arbetssätt som framgångsrikt har utvecklats och använts inom Produktionslyftet. Målet är att systematiskt skapa kraft att förändra i företag, med utgångspunkt i deras egna utmaningar och behov.

– Det är mycket glädjande att vi har fått medel att stötta företag i klimatomställningen, det är centralt både för företagens långsiktiga konkurrenskraft och för samhället i stort, säger Birgitta Öjmertz, programdirektör på Produktionslyftet. Under året har vi arbetat intensivt med att ytterligare förstärka det gröna perspektivet i Produktionslyftets metodik och nu ser vi fram emot att bidra med konkreta insatser inom Omställningslyftet, bland annat med startprogram.

Ambitionen är att fler företag ska få kunskap om hur de kan bidra till klimatmålen och stöd för att genomföra konkreta åtgärder. Projektet utgör en startpunkt för ett långsiktigt arbete där stödet till företagen kommer utvecklas under resans gång. Initialt erbjuds bland annat behovsanalyser, workshoppar och startprogram enligt Produktionslyftets upplägg.

Intresserade företag är välkomna att kontakta Birgitta Öjmertz →
Läs pressmeddelande om Omställningslyftet på RISE webbsida →
Se filmen om Ekolyftet, en del av Produktionslyftets satsning på hållbarhet →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer