Möjlighet att studera Japan

Notis · 2020-02-01

EU-Japan Center erbjuder en möjlighet att följa med på en femdagars studieresa till Japan i juni, med föreläsningar och besök i ett antal företag. Programmet kan sponsra små och medelstora med deltagaravgift och resekostnader. Här kan du läsa mer – för ytterligare information kontakta gärna Carolina Donnerin.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer