Nominera pristagare för Svenska Monteringspriset 2014!

Notis · 2013-12-20

Du är välkommen att föreslå pristagare inom ditt eget företag eller från andra företag – du kan även söka själv, det behöver alltså inte vara någon annan som nominerar. Det finns inga krav på att de nominerade måste vara medlemmar i Monteringsforum. Priset delas ut vid Årets Monteringskonferens den 18 mars i Stockholm. Statuter och övrig information finns här. Mer information har bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer