Nyttiga länkar från Tillväxtverket

Notis · 2020-04-15

Effekterna av covid-19 är svåra att hantera för alla, inte minst för företagen, och det är många företag som har en mycket tuff situation nu. Här kommer några länkar med viktig information som kan vara till nytta: Samlad information till företag från myndigheterna på verksamt.se. Ansökan om korttidsarbete öppnade den 7 april, så här går ansökan till. Myndighetens ”Frågor och svar” om korttidsarbete uppdateras löpande – läs mer här.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer