Partssamverkan för attraktivt arbete och konkurrenskraft

Notis · 2019-10-10

Den 21 november 2019 mellan 12:30 och 17:00 är du välkommen till Stockholm och AFoUs – Arbetsplatsnära FoU för hållbart arbetsliv – inspirationsdag för utveckling av framtidens arbeten och arbetsplatser. Årets dialogseminarium handlar om den svenska modellen i arbetslivet med särskilt fokus på betydelsen av partssamverkan för utveckling av attraktiva arbeten och konkurrenskraftiga organisationer. Detta är det fjärde strategiska dialogseminariet arrangerat av nätverket AFoU i nära samverkan med arbetsmarknadens parter i nätverkets referensgrupp. Mer vet Ulrika Harlin.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer