Pilotfokus på daglig styrning

Notis · 2021-04-13

Hos WR Controls i Timmele har det varit ett dagligt fokus på stopptidsuppföljning. Pilotgruppen har fokuserat på störningar med problemlösning för att identifiera grundorsaken. Arbetet löper på smidigt med ett stort engagemang i gruppen. Mer information har Tomas Wigerfelt.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer