Produktionslyftet medverkar på Lean Forum tillsammans med Bror Tonsjö

Notis · 2022-09-05

Den 12 oktober medverkar Produktionslyftet med ett seminarium på Lean Forums konferens, som i år genomförs på Lindholmen i Göteborg.

Clas Tengström, vd för Bror Tonsjö, berättar om hur företaget har lyckats med Lean-transformation och digitalisering, samt hur ledningen arbetar för att hantera omvärldens utmaningar.

Richard Berglund reflekterar kring Produktionslyftets utveckling under 15 år, där fokus har flyttats från produktionsflöden till ledning och ledarskap. Denna förflyttning är också utgångspunkten i hans bok Utveckling av egen kraft, som finns tillgänglig för läsning på Produktionslyftets webbplats.

Moderator för seminariet är Produktionslyftets coach Christian Silvasti, tidigare vinnare av Svenska Lean-priset samt Smart industripriset i egenskap av vd för Emballator.

Ta del av programmet och anmäl dig hos Lean Forum →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer