Produktionslyftet möter medlemmarnas krav

Ledare · Aleksander Zuza · Utredare bransch- och företagsfrågor · IF Metall · 2019-10-31

Foto: Kristoffer Strömgren

I någon mening är Produktionslyftet verkligen den svenska modellen ”at work” med samverkan mellan alla parter för att effektivisera och förbättra produktionen. Arbetet med att få kontroll över verksamheten är helt nödvändigt med tanke på nästa steg, oavsett om det rör sig digitalisering, automation eller robotisering. Utan processerna i ordning från start blir det svårt att få till nästa steg rätt. I värsta fall systematiserar du din ”waste”.

Just sättet att arbeta brett tillsammans – med operatörer och ledare, mellan fack och företag, över verksamheternas avdelningar – är skillnaden mellan riktigt effektiv produktion och en aldrig så noggrant taktad lina. Det är oerhört inspirerande att som ett resultat också se alla framgångsexempel där företagen själva, från operatörer och medarbetare till ledning och fackrepresentanter, berättar hur de i arbetet med Produktionslyftet lyckats ta de avgörande stegen framåt.

Det är viktigt att framhålla att våra medlemmar är en krävande samling; med all rätt, det är deras arbetsplatser det handlar om. De företag som framgångsrikt fått med sig dem på banan har lyckats på alla plan. Som det sagts så många gånger förr så handlar det inte om att arbeta snabbare eller hårdare utan smartare, att få ut mer med befintliga resurser utan att öka slitaget – och samtidigt helst sänka stressnivån. Det är en ekvation som vi kunnat dokumentera på flera Produktionslyftsföretag, det blir en vinna-vinna-situation.

Målgruppen små och medelstora företag är oerhört viktig eftersom de står inför utmaningen att fortsatt få leverera till våra världsledande företag. Det kräver att de ständigt förbättrar sig. Förändringsförmågan är här avgörande, inte minst med tanke på den omvälvning som digitaliseringen innebär. Ju effektivare vi kan visa att de kan vara, ju enklare och självklarare blir det att behålla – och öka! – produktionen i Sverige. Vi står oss bra i förhållande till andra länder, något som inte minst Produktionslyftsföretagen visar.

Framåt skulle vi gärna se ett mer sammanhållet program som brett hjälper företagen i deras utvecklingsresa. Vi skulle vilja koppla samman många av de övriga satsningar som görs för att kunna visa företagen en tydlig väg genom de offentliga systemen. Det är inte alltid så tydligt hur de hänger ihop, eller att de ens gör det; Robotlyft, Kickstart, Digitaliseringslyft, kanske ett Hållbarhetslyft … Det är i samordningen framtiden ligger för att få ut det mesta av de initiativ och satsningar som initieras.

Här tror jag att Produktionslyftet har en naturlig roll. Med sin metodik, där en avgörande del handlar om struktur och att ta bort ”waste”, är programmet som klippt och skuret för att visa vägen till nästa steg och vilka möjligheter som finns. Grunden som Produktionslyftet erbjuder är den bästa förutsättningen för en fortsatt framgångsrik resa.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer