Produktionslyftet på Norrlandskonferensen den 9-10 februari

Notis · 2022-12-15

Under 2023 arrangerar Lean Forum tillsammans med bland andra Produktionslyftet och IUC ett antal regionala konferenser där Norrlandskonferensen i Skellefteå är först ut den 9-10 februari. Temat är ”En framtid där vi bor” med erfarenheter från norrländska företag som framgångsrikt har arbetat med Lean, logistik och planering. Första dagen består av seminarier och andra dagen ägnas åt studiebesök.

Mer information och anmälan hos Lean Forum →

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer