Inspiration med Produktionslyftet på IUC Stål & Verkstads Lean-konferens

Notis · 2023-03-14

Den 8 mars var Christian Silvasti, coach inom Produktionslyftet, inbjuden föreläsare på IUC Stål & Verkstads årliga Lean-konferens i Karlstad. Bland deltagarna fanns flera små och medelstora industriföretag, men även storföretag – samtliga med tillväxtambitioner.

– Företagen i regionen är framgångsrika och växer, men kompetensförsörjningen är en ständigt återkommande utmaning, säger Christian Silvasti. Vårt budskap är att de kan utveckla sina processer och sin befintliga personal med hjälp av Lean och Produktionslyftet, för att kunna fortsätta växa och positionera sig som ännu mer attraktiva arbetsgivare.

Från och med nästa år går Produktionslyftet in i Värmlands Lean-konferens som medarrangör inom det etablerade samarbetet med IUC Sverige och Lean Forum. Christian Silvasti ser ett fortsatt tilltagande intresse för Lean-inspirerad utveckling inom den svenska industrin.

– Jag upplever att det finns en stor nyfikenhet på resultat och goda exempel från arbetet med Produktionslyftet, och även en ökad kunskap om Lean, säger Christian Silvasti. Företagen börjar förstå att det handlar om en affärs- och ledarskapsfilosofi, och inte verktygslåda för snabba lösningar och brandsläckning.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer