Projektledning och projektrum

Notis · 2021-04-23

Richardssons Verktygsservice i Västervik går vidare i sitt arbete med Produktionslyftet. I mitten av april jobbade de med hur de kopplar ihop marknad med projektledning och projektrum för nya verktyg samt hur det sedan hänger ihop in i daglig styrning och konstruktionsgenomgångar. Detta gäller både gentemot kund och egen produktion för att slutligen återkoppla gjorda erfarenheter. Allt sattes ihop i en mötesstruktur för att hålla igång informationsflödet i verksamheten. Mer information har David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer