Resiliens – buzzword och botemedel

Notis · 2021-04-01

Hela världen letar efter halmstrån för att klara pandemin, klimatkrisen och ett antal geopolitiska spänningar. Då dyker begreppet resiliens upp som ett buzzword och botemedel. Professor Johan Stahre vid Chalmers förklarar begreppet, som blivit något av EUs nya favoritord, och varför det är så viktigt att ta till sig i vårt framtida arbete. Han belyser också risken med att tolka Lean som en alltför ”mager” verksamhetsstrategi … Läs Johans text här!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer