Resultat och kunskap från projekt inom Produktion2030

Notis · 2020-03-24

Produktion2030 arbetar för att underlätta för företag att på ett tidigt stadium se nya, forskningsbaserade möjligheter. Därför har de samlat material från projekt inom Produktion2030 vars resultat står till företagens förfogande. Genom samverkan mellan företag, akademi, institut liksom mellan Produktion2030 och Produktionslyftet så bygger vi ett bättre innovationsklimat – tillsammans stärker vi svensk industris konkurrenskraft! Här hittar du allt material!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer