Samma resa en gång till på egen hand

Ledare · Åsa Marcus · Produktionschef · F.O.V. Fabrics AB · 2019-08-30

F.O.V. Fabrics AB gick med i Produktionslyftet i januari 2017 efter att ha haft en ganska intensiv period bakom oss. Möjligheten att öka våra affärer och produktionen med 50 procent hade inneburit två nya helgskift, investering i nya maskiner och ombyggnad av befintliga. Under ett år arbetade vi hårt med detta och tyckte att vi gjorde det mycket bra, men såg såklart också en del förbättringsmöjligheter. Vi kände att vi behövde ny energi och därför kontaktade vi Produktionslyftet.

Efter avtalsskrivning följde vi metodiken och definierade våra utmaningar och arbetade fram våra principer. Utifrån dessa etablerade vi två pilotområden där vårt väveri fokuserade på produktionsökning och förbättrad leveranssäkerhet genom att reducera ställtiden (fällning som vi kallar det). Bland utrustningen med över 100 vävmaskiner stod cirka 30 procent för fällning, vilket vi ville göra något åt. Det andra pilotområdet, vårt beredningsverk, fokuserade på daglig styrning för att alla skulle få bättre kontroll över läget.

I väveriet genomfördes ungefär tio ställ i veckan med varierande tidsåtgång och en kö på tre veckor. Målet var att genomföra en fällning på fyra timmar och arbeta bort kön. Det vi först gjorde var att skifta från inre till yttre ställ så att en större del av arbetet kunde ske utanför maskinen. Vi tillsatte även ett team som bara arbetade med fällningar under dagtid; tidigare hade vi spritt ut ansvaret under 24 timmar men nu kunde de alla arbeta samtidigt. Dessa två stora förändringar ledde till kortare maskinstillestånd och bättre kommunikation i gruppen. I och med att vi skiftade till yttre ställ fick vi även möjlighet att göra rent inne i maskinerna på ett bättre sätt vilket även höjde kvaliteten på arbetet och också på själva vävningen – vi fick bättre kvalitetsutfall.

Med daglig styrning arbetade vi på ett liknande sätt, vi kunde samlas och visualisera både mål och resultatuppföljning. Ganska snabbt insåg vi att vi hade för många påbörjade ordrar att prioritera bland. Därför reducerade vi ledtiden i hela flödet och halverade mängden produktion i arbete för att få en bättre överblick. I och med detta fick vi även en ökad flexibilitet vid planering eftersom ordrarna sattes i arbete senare. Känslan i gruppen var en större delaktighet och en minskad arbetsbörda, trots att den till och med hade ökat lite.

Båda pilotprojekten kändes väldigt bra för oss och föll väl ut. Vi såg ett tydligt engagemang och intresse från medarbetarna som verkligen ville vara med och påverka och arbeta gemensamt med de utmaningar vi stod inför. Det var positivt för hela organisationen. Nu är det cirka ett år sedan vi avslutade Produktionslyftet och under det året har vi fokuserat mycket på att strukturera om organisationen till team med 6-10 medarbetare med gemensamt ansvarsområde. Parallellt har vi arbetat med ledarskapsfrågor där jag och en av våra ägare har genomgått Produktionslyftets coachkurs, allt med målsättningen att göra om samma resa med den nya organisationen – denna gång helt i egen regi men med samma metodik.

Vi etablerar en ny styrgrupp med andra personer än i den första vändan. Vi arbetar på nytt igenom våra utmaningar och principer så att allt är i fas med dagens situation. Det roliga är att vi ser om möjligt ännu starkare engagemang från medarbetarna så vi både hoppas och tror att vi kommer att uppnå samma positiva resultat som under vår första resa!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer