Samverkan samverkan samverkan

Ledare · Birgitta Öjmertz · Programdirektör · 2019-12-20

Produktionslyftets programdirektör Birgitta Öjmertz.

Vi kan se tillbaka på en väldigt intensiv höst med mycket spännande aktiviteter i många företag, där vi gläds åt ett fortsatt stort intresse för 18-månadersprogrammet. Dessutom har vi genomfört ett stort antal startprogram med olika inriktningar och även några längre varianter med koppling till digitalisering.

Förutom alla intressanta möten med företag har vi också inlett flera samarbeten med andra aktörer som har stärkt vårt upplägg. Här kan vi nämna Chalmers med Smart Maintenance i vårt startprogram med inriktning mot Lean-baserat underhåll i samarbete med Produktion2030, startprogrammet Go Global i samarbete med det strategiska innovationsprogrammet LIGHTer och med input om internationalisering från Enterprise Europe Network – allt detta ger oss en starkare helhet som både uppskattas av företag, forskare, andra initiativ och program samt våra engagerade Lean-coacher.

Detta är något vi vill utveckla vilket gör det extra glädjande med det långsiktiga samarbetet med Produktion2030 som etablerats, där Produktion2030 går in som finansiär i Produktionslyftet med fokus på kvalitetssäkring och metodutveckling. Det i kombination med verksamhetsbidraget från Tillväxtverket under 2020 ger oss en stabil grund för nästa år. Här får vi möjlighet att ytterligare förstärka upplägget kring samverkan med fokus på både ett ökat hållbarhetsperspektiv och digitaliseringsinnehåll.

Vi ser också över hur vi på bästa sätt kan dra nytta av och bidra till att vi inom RISE IVF nu är en del av RISE. Här ser vi en stor potential av utvecklande samarbetsmöjligheter, både kring en breddning mot andra sektorer i samhället och att få in ny och aktuell kunskap från den forskning som bedrivs inom RISE. Här finns ett stort och ömsesidigt intresse att samarbeta med utgångspunkten att det vi gör kan vi göra ännu bättre tillsammans än var för sig och därmed bidra till samhällsutmaningarna på ett bättre sätt.

Nu ser vi fram emot jul och nyår, där många drar nytta av julens placering för en lite längre ledighet. Det känns extra välförtjänt i år med tanke på allt arbete som lagts ner under hösten och jag önskar er alla en skön vila inför utmaningarna 2020!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer