Slutsummering hos VBG i Vänersborg

Notis · 2019-09-27

Hos VBG Truck Equipment i Vänersborg har de börjat summera sitt arbete inför slutseminariet med Produktionslyftet. Företaget har kommit långt med avseende på att fatta mer faktabaserade beslut samt bryta ner verksamheten i nyckeltal. Fokus framöver handlar mycket om att därigenom följa upp uppnådda resultat. Mer information har Markus Lundgren.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer