Sök till Svenska Leanpriset 2021!

Notis · 2021-02-26

Från februari till och med april är det möjligt att söka till Svenska Leanpriset för 2021! Alla företag och organisationer (hela eller delar av) med verksamhet i Sverige och som arbetar med Lean-tänkande är välkomna att söka, något som flera Produktionslyftsföretag anammat under tidigare år. Svenska Leanpriset delas ut årligen på Lean Forums konferens som i år arrangeras i oktober. För mer information och anmälan klicka här!

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer