Standardiserat arbetssätt – senaste byggstenen

Notis · 2008-10-28

Den nyaste modulen i Produktionslyftets metodik är Standardiserat arbetssätt. Hos Hörberg Petersson Tronic AB, HP Tronic har den nu genomförts, där de började med en genomgång för alla produktionsledare och tekniker. Den följdes upp av praktiska övningar i fabriken för att sedan fortsätta grupp för grupp över hela företaget. Fram till slutet av oktober har fyra av åtta grupper redan fått en genomgång. Tanken är att personalen själv tar fram arbetsinstruktionerna och tidsätter dem. De klockar varandra och tar fram ”nuvarande bästa standardiserade arbetssätt”. Mer information har lars.eskilsson@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer