Stark tilltro i Lidhult

Notis · 2019-08-23

Hos Lidhults Kök har den nya styrgruppen verkligen visat att de tror på sig själva; på styrgruppen, på sina medarbetare och att de kommer att kunna göra ett bra utvecklingsarbete tillsammans. Det finns både driv och vilja liksom många goda tankar och idéer att bearbeta och testa, vilket är goda förutsättningar för en fortsatt bra Produktionslyftsresa! På bilden förändringsledare Robert ”Robban” Nyberg – mer information har Malin Ericson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer