Stora Leverantörspriset till Bror Tonsjö

Notis · 2019-10-31

Ytterligare ett Produktionslyftsföretag har förärats ett fint pris. Det var vid Fordonskomponentgruppens (FKG) konferens Stora Leverantörsdagen som Bror Tonsjö tilldelades Stora Leverantörspriset. Företagets VD Claes Tengström fick ta emot priset ur prisutdelare Anders Williamssons hand, Vice President på Scania – som vanligt i samband med prisutdelningen var båda helt ovetandes. Rätt kul med Anders kommentar: ”Fan – de är ju leverantör till oss!” Juryn består av delar av FKGs styrelse och deras motivering löd: ”Bror Tonsjö är ett familjeägt SME-bolag med en lång tradition inom skärande bearbetning. Som vi har hört idag så är fordonsindustrin i stark förändring och där är Tonsjö en ledstjärna som förstår möjligheterna som den nya tekniken kan ge. Under senaste året så har Tonsjö gjort stora framsteg inom digitalisering av sin produktion och de har även varit öppna och behjälpliga med att dela med sig av sina erfarenheter till andra. Att vara en av Sveriges ledande inom digitalisering och samtidigt vara konkurrenskraftiga med sina produkter är en styrka som belönats med Stora Leverantörspriset.” Mer information har Birgitta Öjmertz.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer