Stort engagemang hos Indoor Energy i Solna

Notis · 2019-08-27

Indoor Energy med verksamhet i många svenska städer har valt ett pilotområde för Stockholmsområdet med målet att förbättra arbetssättet gällande akutuppdrag som till exempel ett trasigt kylaggregat eller bristande ventilation. Målbilder som exempelvis ”klara inställelsetid hos kund under högsäsong” eller ”undvika att avbryta andra arbeten för akutuppdrag” kommer att ge kunder, medarbetare och ägare positiva effekter och därmed även samhällsnytta i och med energieffektivare fastigheter och inomhusklimat samt minskade slöserier. Mer information har Kalle Persson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer