Struktur för möten och processer

Notis · 2021-05-28

Stacke Mattssons i Gnosjö gick under maj igenom sin dagliga styrning samt avvikelsehantering, bland annat saldoavvikelser vid materialhantering. Företaget visar hög energi i arbetet med att hitta rätt struktur i processer och möten med mer, där vissa numera även genomförs via Teams. Planen för det kommande arbetet är lagd fram till semesteruppehållet. Mer information har Daniel Gåsvaer.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer