Summering och höstplanering hos Nolato

Notis · 2011-08-26


I slutet av juni summerade Nolato Polymer sin resa så här långt med öppna diskussioner. Plan har lagts för höstens arbete fram till Produktionslyftets avslut. Även ett besök i Ängelholmsenheten är planerat, då 5S, Daglig Styrning och tankarna kring ställtidsreduktion ska implementeras. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer