Svenska Monteringspriset 2021 till Lars Medbo

Notis · 2021-03-17

Svenska Monteringspriset 2021 har tilldelats Lars Medbo. Priset delades ut den 17 mars i samband med årets Monteringskonferens som arrangeras av Svenskt Monteringsforum. Prisutdelare var Jenny Bramell, ordförande i styrelsen för IUC Sverige AB, och Lars Oxelmark, ordförande i programrådet för FFI Hållbar produktion. Juryns motivering till årets pristagare:

Lars Medbo har utvecklat system och principer för effektiv materialförsörjning till stationer i monteringsverkstäder. Genom hans arbete har många företag kunnat öka effektiviteten både i materialförsörjningen och monteringen. Lars Medbos arbete möjliggör fri sikt över materialfasaderna även i stora monteringsverkstäder där många varianter monteras. Höga pallställ har ersatts av låga, enkelt specialanpassade materialfasader där montörernas effektivitet står i centrum. Genom målmedvetet arbete över lång tid har Lars Medbo stegvis utvecklat principerna för att åstadkomma allt effektivare materialförsörjning. Idag används många av dessa principer framgångsrikt hos såväl stora som små företag i Sverige. Lars Medbos insatser för effektiviserad materialförsörjning utgör ett föredöme för svensk industri.

Svenska Monteringspriset delades i år ut för 20e gången. Priset tilldelas en person eller grupp av personer som utvecklat organisation, produkt, system, teknik, metod, verktyg eller någon annan form av hjälpmedel, som utgör ett föredöme och bidrar till utvecklingen inom monteringsområdet.

Lars Medbo har under lång tid arbetat med internlogistik och materialpresentation vid monteringsstationer. Den grupp som Lars tillhört på Chalmers har haft goda kontakter med japanska forskare och genom studiebesök i Japan och japanska forskares besök i Sverige har Lars samlat unik kompetens om hur effektiv materialförsörjning kan arrangeras. Genom studier av plocktider ur olika emballagetyper har pall med krage utmanats som den givna lastbäraren i monteringen. Materialpresentation ur montörens perspektiv har ersatt den tidigare presentationen som baserades på logistikfunktionens effektivitet. Genom tydliga bilder och fakta har Lars visat på vinsterna med sina metoder vilket fått stort genomslag i praktiken i företag, stora såväl som små.

Lars Medbo har arbetat mycket med konkreta projekt hos företag och studerat olika principer för materialpresentation, för att avgöra dessas effektivitet. Genom att anpassa lådor och boxar för att stödja montören alternativt ta bort emballaget helt och i vissa fall servera montören en strukturerad monteringssats har en palett av alternativ visats. Allt i akt och mening att visa på den totala effektiviteten, dvs ur såväl montörens som logistikpersonalens perspektiv. Effekterna genom tillämpning av Lars Medbos utveckling är anmärkningsvärda. För inte så länge sedan stod montörerna mellan höga pallställage och monterade. Montörerna var svåra att se medan truckarna syntes tydligt, vilket kunde ge intryck av att man befann sig i ett lager och inte en monteringsverkstad. I dagens monteringssystem är materialfasaderna låga, det går att se vad som utförs i lokalen och montörerna har fått bättre belysning (ofta dagsljus) på sina stationer. Montörernas arbetsmiljö har förbättrats avsevärt samtidigt som effektiviteten ökat. Irriterande gångsträckor, uppackning av lådor och att leta efter rätt komponent har ersatts av monteringsarbete. Montörer vill montera och inte göra onödiga arbetsuppgifter, vilket innebär att den nya arbetsmiljön uppskattas av dem som berörs mest av den.

– Pristagaren har med stor hängivenhet under lång tid verkat för att stärka svensk industris förmåga att skapa effektiva materialfasader. De många lyckade exempel på hur pristagarens principer och arbetssätt implementerats på företag runt om i landet vittnar om den påverkan detta arbete haft, säger prisutdelaren Jenny Bramell, som under lång tid haft insikt i svensk industris utmaningar och framsteg.

Priset består av en glasskulptur av konstnärinnan Ebba von Wachenfeldt. Priset delas ut av Svenskt Monteringsforum, ett nätverk av personer verksamma med utveckling och problemlösning inom monteringsområdet. Svenskt Monteringsforum drivs av RISE IVF AB. Ytterligare information kan fås av Daniel Gåsvaer, RISE IVF, 070-780 60 95.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer