Tvådagarskurs i Lean & Green

Notis · 2019-10-30

Utöka din Lean-verktygslåda med ett ”Green Kaizen”-verktyg som fungerar. Vi har idag mindre än nio år på oss att klara 1,5 gradersmålet utifrån den CO2-budget som IPCC (FNs klimatpanel) beräknat. Ny teknik och nya miljöinvesteringar är en viktig del i den samhällsomställning som behövs, men lika viktigt är det att ändra arbetssätt och beteende i vardagen och på arbetsplatsen för att minska miljöbelastningen och ta bort slöserier. Slöseri är allt som inte är nödvändigt av energi, råmaterial, utrustning, komponenter, mark, utrymme och arbetstid för att uppfylla kundens behov. Med ”gröna Lean-glasögon” så blir riskerna för skada på människa och miljö de mest onödiga och på sikt de dyraste slöserierna, inte minst för klimatet. Kursen genomförs av KTH Leancentrum i Södertälje och bland föreläsarna hittar vi forskare och praktiker från KTH och RISE IVF. Kursen rekommenderas till företag som redan gått igenom Produktionslyftet, en kort påbyggnadskurs i Lean & Green. Som ett nästa steg är tanken att bredda utbudet i Produktionslyftet. Här kan du läsa mer och även anmäla dig – har du några frågor så kontakta gärna Johanna Strömgren.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer