Tydlig plan med väldefinierade steg

Notis · 2021-01-19

Under perioden juni-oktober 2020 genomgick företaget Index Braille i Gammelstad Produktionslyftets Startprogram med tema ”Förändringsarbete och digitalisering”. De har redan stor vana av digitala verktyg med ambitionen att nyttja detta både i produktionsstyrning och i kund-/marknadskommunikation, men på marknadssidan upplever de att de inte fått fullt utbyte. Nulägeskartläggningen fokuserades därför på marknadssidan där förutom tidigare identifierade brister en stor förbättringspotential upplevdes i att använda sociala medier för att öka marknadens medvetenhet om företagets produkt. Arbetet har följt Produktionslyftets metodik med introduktion och inspiration till förändringsarbete och digitalisering, bland annat med övningar för att skapa samsyn kring verksamhetens önskade läge och nuläge. Vid avslutet konstaterade de att arbetet lett till en väldigt tydlig plan framåt med väl definierade första steg. På vänstra bilden ser vi Produktionslyftets Lean-coach Jennie Söderlind och på högra presenterar produktionschefen Mikael Vikman vad företaget kommit fram till. Mer information har Jennie Söderlind.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer