Uppdaterad möjlighet att studera Japan

Notis · 2020-05-13

Vi har i en tidigare notis nämnt detta, men under rådande omständigheter är det nya datum som gäller. Det är EU-Japan Center som erbjuder en möjlighet att följa med på en femdagars studieresa till Japan med föreläsningar och besök i ett antal företag. Programmet kan sponsra små och medelstora med deltagaravgift och resekostnader. Här kan du läsa mer – för ytterligare information kontakta gärna Carolina Donnerin.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer