Utmaningar, ambitioner och principer i Norrhult

Notis · 2020-03-31

Trä AB KG List i Norrhult har kommit fram bra i arbetet och de utmaningar, ambitioner och principer som är framtagna är drivande för framtiden. Ledningen hade fram till mitten av mars gjort ett stort arbete trots tidspress och fått ihop en bra bild att presentera för en kommande pilotgrupp. Med tanke på rådande omständigheter återstår det att se hur arbetet framåt ska planeras. Mer information har David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer