Utstakad resa mot digitalisering

Notis · 2021-03-04

I Eskilstuna har Eepab – Eskilstuna Elektronikpartner AB – haft avslut efter sin genomgång av Produktionslyftets Fördjupningsprogram. De ska i en mindre skala testa förändringsdrivet förbättringsarbete, förmofligen i någon form av pilotgrupp, och engagerat hela företaget i uppdateringen av deras handbook kring värderingar etcetera (Eepab 2.0). Företaget har som många andra drabbats hårt av corona vilket gjort att delar av arbetet blivit flyttade eller genomförts på länk, men på det hela taget har de tagit till sig de olika delarna på ett bra sätt med att få samtliga anställda med på samma nivå och stakat ut resan på vägen mot digitalisering via Digitala stambanan i samarbete med Produktion2030 och PiiA. Mer information har Niklas Olsson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer