Utvecklade tavlor i Tyresö

Notis · 2019-08-29

Hos Frohe i Tyresö var det före sommaren bra diskussioner kring förbättringsarbetet med pilotgruppen. Tavlan som används för arbetet med standardiserat arbetssätt har utvecklats för att bli förbättringstavla – bra respons och bra idéer. Det genomfördes även uppföljning och rundvandring med hela styrgruppen till pilotgruppens tavla för arbetet med standardiserat arbetssätt för rigg samt till verkstadens daglig styrning-tavla. De diskuterade också i styrgruppen kring spridningsplanen med tillhörande utbildningsmaterial och resurskrav. Mer information har Marjo Särkimäki.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer