Väl genomförd layoutförändring hos Acron

Notis · 2019-09-29

Hos Acron i Anderstorp har nu de viktigaste nyckeltalen identifierats och genom goda diskussioner kring vad som mäts, vem som mäter och registrerar, när och hur de följs upp etcetera finns nu både rutiner och samsyn kring detta. En välplanerad layoutförändring i produktionen är nu genomförd och i samband med det har de första tre stegen i 5S genomförts med mycket bra resultat. En handlingsplan kring reklamationer ska genomföras där resultatet noggrant ska följas upp och eventuella nya rutiner implementeras på bred front. Detta arbete prioriteras under en tid framöver. Mer information har Malin Erikson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer