Vi kör lite bättre för varje dag som går

Ledare · Stephan Bengtsson · VD/ägare · Safeman AB · 2019-05-31

När jag tog över Safeman för två år sedan så var mitt första beslut att bolaget skulle söka till Produktionslyftet. Vi behövde verktyg, kunskap och hjälp för att etablera ett nuläge som vi kunde bygga vidare på för framtiden. Jag träffade andra företagsledare vars bolag varit med i Produktionslyftet som berättade att det innebar mycket arbete men att det också gav mycket. Efter ett första möte med Produktionslyftets representanter och deras presentation av programmet så kändes det helt rätt.

I december 2017 drog vi igång det praktiska arbetet. Med 80 år på nacken var vi väl som många andra företag, vi tyckte nog att vi var rätt bra. Visst var det lite dålig ordning på sina ställen och vi lyssnade kanske inte alltid av våra medarbetare för att ta tillvara på goda idéer, men arbetet löpte på. Med Produktionslyftet började vi ganska snabbt att bygga våra ledord och principer och ur detta föddes också den dagliga styrningen. Nu hände något helt fantastiskt; 60 medarbetare släppte loss sin energi och massor av goda idéer sprudlade upp till ytan! Med fokus på att leverera i tid genomfördes en mängd förbättringar i företaget med avstamp i våra 5S- och förbättringsgrupper med mer.

Vi lät alla medarbetare genomföra Lean-spel vilket i sig var en väckarklocka; vi skulle arbeta smartare, inte hårdare. Plötsligt började de räkna antalet steg de tog vid sina arbetsplatser och förändrade layout och ordning för ett smartare arbetssätt. Många medarbetare reagerade efter ett tag på att de hade för lite att göra, men faktureringen låg kvar på samma nivå som tidigare – utan stress eller att vi arbetade hårdare.

Våra 18 månader av arbete med Produktionslyftet har gett ett fantastiskt resultat. Det har varit tufft bitvis, vi har diskuterat mycket och inte alltid varit överens, men vi har hela tiden hittat vägar för att gå vidare. Vi har byggt en organisation som vill och som vi känner kan driva Lean-arbetet vidare också efter att vi avslutade Produktionslyftet för några veckor sedan. Nu är det upp till oss att se till att behålla kraften och energin i bolaget; att genomgå Produktionslyftet är egentligen bara övningskörning, nu är det dags att börja sikta på körkortet. Vi kommer aldrig att bli färdiga, men vi kommer att köra lite bättre för varje dag som går.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer