Vision, affärsidé mål och principer

Notis · 2019-12-18

Hos Recotech i Arboga har de bra diskussioner och kommer framåt trots ett ganska pressat läge. De är inte riktigt klara för att starta pilotgruppen då de behöver lägga lite mer tid för att få vision, affärsidé, mål och ner till principer att tydligt hänga samman. Det är dock ett bra driv och engagemang i gruppen. Mer information har David Andersson.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer