Sista chansen – subvention för deltagande i utvecklingsprogrammet

Stärk ditt företags konkurrenskraft och förmåga att förnya sig tillsammans med Produktionslyftet. För ett begränsat antal företag med max 100 anställda erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram.

Observera att stöd endast kan sökas för kostnader under 2024. För att hinna få ut hela beloppet behöver er intresseanmälan till Produktionslyftet komma in senast i juni, och arbetet behöver starta i augusti.

Mer information och ansökan

Produktionslyftet erbjuder hjälp med ansökan, kontakta Annika Nilsson, annika.nilsson@ri.se, för mer information.

Du kan också läsa mer om utlysningen här →

Om Produktionslyftets utvecklingsprogram

Med utgångspunkt i egna förutsättningar och behov stärker Produktionslyftets utvecklingsprogram de deltagande företagens förnyelseförmåga och konkurrenskraft. Företagen får hjälp att bygga strukturer som ger stöd för utveckling, lärande och engagemang på alla nivåer. De får också träna på att omsätta sina nya kunskaper i handling. Målet är uthållig konkurrenskraft och hållbarhet.

Läs mer om programmet →

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer