• Namn Organisation
  • Totalt 0 deltagare

Inbjudan till Utvecklingsprogram 4.0

Produktionslyftet kan nu tack vare Tillväxtverkets subventionering erbjuda ett antal platser till Utvecklingsprogrammet 4.0 till reducerad kostnad. För de 7 första månaderna av 18-månadersprogrammet erbjuds små och medelstora företag (SMF) ett deltagande för 12 700 kronor per månad plus resekostnader. Från den 8e månaden gäller ordinarie pris (19 000 kronor). Kostnaden för två platser à 35 000 kronor till utbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng tillkommer.

Mer information finns i denna pdf →

Om ni redan nu vet med er att detta kan vara av intresse för er så gör en intresseanmälan till Produktionslyftets Utvecklingsprogram 4.0 här (det är först till kvarn som gäller):

Intresseanmälan på Produktionslyftets webbsida →

Erbjudandet riktar sig framförallt till SMF som medverkat i Produktionslyftets Startprogram. Utvecklingsprogrammet 4.0 har en inriktning mot digitalisering, varför det i första hand inte vänder sig till SMF som tidigare deltagit i coachningsprogram inom digitalisering (exempelvis Indigo, Digifuture eller KickstartGo). Om ni medverkat i något sådant program så ange i så fall vilket i intresseanmälan.

Om ni har frågor eller vill veta mer angående erbjudandet går det bra att kontakta Produktionslyftets Hans Reich: hans.reich@chalmers.se

Om vi inte får kontakt med er så försöker vi nå er per telefon under de närmaste veckorna.

Med vänliga hälsningar,
Produktionslyftet

Partner

Intressenter och finansiärer