• Fullt och brett på Lean-kurs

  Notis · 2018-04-20

  I veckan startade kurs nummer 94 av Produktionslyftets 7,5-poängsutbildning i Lean produktion. Denna omgång genomförs i Södertälje i samverkan mellan KTH och Chalmers (se bild). Sedan första kursen för 12 år sedan har deltagarunderlaget breddats från traditionell tillverkande verkstadsindustri till att omfatta deltagare från såväl näringslivets och övriga samhällets alla sektorer, vilket också avspeglas i de mycket intressanta och ibland utmanande diskussionerna. Kurserna arrangeras över hela landet i samverkan med Chalmers och olika lärosäten och de som står närmast på tur genomförs i Göteborg i augusti, Kalmar i oktober och Luleå i november. Mer information om Södertäljekursen och Lean-utbildningen generellt har johanna.stromgren@produktionslyftet.se.

 • Fullbelagd coachkurs

  Notis · 2018-04-18

  Den 11-12 april genomfördes Produktionslyftets uppskattade coachkurs för tredje gången i Swerea IVFs lokaler i Mölndal. Kursen, som leds av Produktionslyftets Richard Berglund och Kathe Nonås, är fullbelagd och en uppföljande tredje kursdag genomförs den 13 juni. Bland deltagarna finns både representanter från den norska satsningen Produktivitetsspranget, liksom från såväl institut, akademi och näringsliv. Bland företagen hittar vi även två tidigare Produktionslyftsföretag, Contiga och Keolis. En fjärde kursstart är planerad till den 20 augusti – detaljer och anmälan hittar du här. Mer information har kathe.nonas@produktionslyftet.se.

 • Vikten av standardiserat arbetssätt

  Notis · 2018-04-16

  AB Martin G Anderson i Örebro är insikten stor vad gäller fördelarna med att ha standardiserade arbetssätt. I början av april var det dags för säljavdelningen och inköp att träffas och diskutera kring detta. Det var två mycket engagerade grupper av sälj och inköp dom arbetade under dagen med att komma överens om och skriva ned ett antal standardiserade arbetssätt. Det blev ett bra resultat och nu återstår för dem att testa, följa upp och utveckla arbetet. Mer information har marjo.sarkimaki@produktionslyftet.se.

 • Inspirationsbesök hos Emballator Växjö

  Notis · 2018-04-13

  I Kalmar pågår ett av Produktionslyftets Startprogram med tema Lean/effektivitet och förändringskraft. Tredje träffen i programmet genomfördes den 12 april med ett inspirations- och studiebesök hos det tidigare Produktionslyftsföretaget Emballator Växjöplast. Deltagande företag var Masterflow, Plastomer och Spring Systems och från Produktionslyftet medverkade Lean-coacherna Tomas Wigerfelt och David Andersson. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

 • Produktivitetsspranget besöker Produktionslyftet

  Notis · 2018-04-11

  Produktionslyftet har haft fint besök från Norge med representanter från deras nya satsning Produktivitetsspranget. Sättet att tänka och förhålla sig till Lean skiljer sig inte mycket mellan Sverige och Norge och Produktivitetsspranget kommer att till stor del bygga på Produktionslyftets upplägg, där vi i samverkan både kan få och dela med oss av nya erfarenheter. Från vänster – sittande – Jan Granaas (C2U), Viggo Johannesen (Kiwa Teknologisk Institutt), Kristin Hafskjold (Kiwa Teknologisk Institutt) samt – stående – Tor Giæver (SINTEF Raufoss Manufacturing), Birgitta Öjmertz (Produktionslyftet/Swerea IVF), Knut Sanbakken (SINTEF Raufoss Manufacturing) och Bo Ericson (Produktionslyftet/Biotop). Mer vet birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

 • Diskussioner för att frigöra potentialen

  Notis · 2018-04-09

  I slutet av mars var en riktigt bra dag hos Oskarshamn Energi med givande diskussioner om vad Lean-ledarskap kommer att handla om i framtiden. Företaget har satt en bra agenda för fortsatt diskussion där de även satt av tid för att driva frågan vidare. Behovet av samsyn och diskussioner som dessa är stort för att frigöra potentialen i alla goda idéer som finns inom företaget. Mer information har david.andersson@produktionslyftet.se.

 • Se möjligheterna med digitalisering

  Ledare · Mikael Kraft · Head of Factory Automation and Digitalization · Siemens · 2018-03-29

  Många företag känner sig fortfarande osäkra på digitaliseringen och vissa ser det även som ett måste för att undvika att gå samma väg som till exempel Kodak och Facit. På Siemens har vi valt att se digitaliseringen som en enorm möjlighet istället och konstaterar att detta är något vi befinner oss mitt i, inte något som ligger framför oss. Det är dock avgörande att du har kontroll på dina processer – kalla det gärna Lean – så att du inte automatiserar dina slöserier.

  Läs Mikael Krafts ledare
 • ”Det här känns bra”

  Artikel · 2018-03-29

  Hos Herman Andersson Plåt AB provade vi något nytt och följde med deras Lean-coach Martin Johansson under en coachningsdag mitt i deras 18-månadersresa med Produktionslyftet – och hur intressant var inte det!

  Läs mer om Herman Andersson Plåts resa

Finansiärer och intressenter

Partner