• Dags för Svenska Monteringspriset!

  Notis · 2017-11-23

  Svenska Monteringspriset 2018 tilldelas en person eller en grupp av personer som bidragit till utvecklingen inom monteringsområdet. Mer information har Daniel Gåsvaer.

  Läs mer om Svenska Monteringspriset
 • Utmaning i Småland

  Notis · 2017-11-21

  Den 15 november genomfördes den tredje träffen i Produktionslyftets startprogram i Västra Småland, där deltagarna bjöds på ett studiebesök hos Orthex Group i Gnosjö.

  Läs mer om startprogrammet här
 • Flexator storsatsar

  Notis · 2017-11-16

  Produktionslyftsföretaget Flexator i Anneberg storsatsar med en investering i maskinparken på 15 miljoner kronor. Investeringen är en del av Flexatorlyftet, deras Lean-arbete med syfte att förbättra företagets konkurrenskraft. En nyckel i projektet är att involvera personalen, vilket också har varit fallet här. Här kan du läsa mer om Flexators satsning – mer information har tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.

 • Startprogramsföretag till Milleteknik

  Notis · 2017-11-14

  Inför andra träffen i startprogrammet i Göteborg är det dags för ett studiebesök hos ett mycket spännande företag – det tidigare Produktionslyftet Milleteknik, som just nu genomför en andra resa i fördjupningsprogrammet!

  Läs mer om startprogrammet!
 • Tidningen t: om Håkansson Sågblad

  Notis · 2017-11-10

  Teknikföretagens digitala tidning t: har i sitt senaste nummer en fin artikel om Produktionslyftsföretaget Håkansson Sågblad. De beskriver även Produktionslyftet som satsning och exemplifierar med det arbete som genomförs hos Håkansson Sågblad.

  Här kan du läsa hela artikeln – efter att du klickat på länken så scrollar du ner.

 • Monteringskonferensen den 14 mars 2018

  Notis · 2017-11-09

  Markera gärna redan nu datumet för nästa års Monteringskonferens. Som vanligt kommer programmet innehålla en blandning av industriella tillämpningar och forskningsresultat, med föredragshållare från både universitet och näringsliv. Vid konferensen delas också det Svenska Monteringspriset ut. Bilden visar fjolårsvinnarna Jens Berntsson (till vänster) och Jesper Broberg (till höger) med prisutdelaren och tillika Produktionslyftets styrelseordförande Göran Johnsson i mitten (foto: Gomer). Mer information kommer successivt att läggas ut på Monteringskonferensens hemsida.

 • Lean-stipendium till KTH-studenter

  Notis · 2017-11-08

  Den 7 november delades studentpriset Årets Lean-byggarstudent ut för första gången i samband med mässan Nordic på Svenska Mässan i Göteborg. Även Produktionslyftet var på plats.

  Läs mer om priset här!
 • Startprogram i Skellefteå

  Notis · 2017-11-07

  Produktionslyftets Startprogram med inriktning Lean (effektivitet och förändringskraft) i Skellefteå har snart kommit halvvägs. På bilden ses hela gänget utanför Brokk, ett tidigare Produktionslyftsföretag, i samband med ett studiebesök. Brokk berättade om sin framgångsresa med platschef Staffan Larsson som värd. Vi fick bland annat se visualisering av utvecklingsavdelningens dagliga styrning, ett bra exempel på visuell planering som har mer än halverat ledtiden i deras utvecklingsprojekt samtidigt som inget faller mellan stolarna. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se.

 • Inspirerande om underhåll

  Notis · 2017-11-02

  Euromaint i Luleå och Umeå arbetar med Fas 1 i Produktionslyftets 18-månadersprogram. Den 4 oktober var det studiebesök på Smurfit Kappa i Piteå, ett företag som tidigare har genomfört Produktionslyftets 18 månadersprogram på ett framgångsrikt sätt. Här fick besökarna ingående se – och inspireras av – hur de arbetar på underhållssidan, där de har en mycket bra daglig styrning som driver förbättringsarbetet framåt. Mer information har lennart.wallberg@produktionslyftet.se.

 • Snart når vi 100 kurser Lean!

  Ledare · Tuula Bergqvist · Utbildningsansvarig Produktionslyftet · 2017-10-31

  Produktionslyftets gemensamma kurser har genom åren fokuserat på att göra skillnad för företagen i deras systematiska förbättringsarbete, både på operativ nivå och på ledningsnivå. Detta har gett mycket goda resultat och det finns ett fortsatt stort intresse bland företag och myndigheter att utbilda sina anställda och ledare inom Lean Produktion. Bara i år kommer vi att genomföra fem kurser och nästa år når vi kurs nummer 97 – allt närmare den magiska gränsen 100!

  Läs Tuula Bergqvists ledare

Finansiärer och intressenter

Partner