• Betydelsen av principer

  Notis · 2018-03-16

  Vid coachträffen hos Safeman AB i början av mars uttryckte deltagarna i styrgruppen vikten av att diskutera och formulera verksamhetens utmaningar och principer. De känner att det finns kraft i att arbeta efter dem framöver och övade också en del på att förmedla dem. De tog intryck av erfarenheten från det tidigare Produktionslyftsföretaget Orbit One som tryckte på just vikten av att förankra utmaningar och principer. Inför kommande träffar ser styrgruppen ett behov av att arbeta med daglig styrning och att utveckla den interna kommunikationen. För att kunna ta hand om den kreativitet och det engagemang som finns hos medarbetarna vill de också arbeta med förbättringsgrupper. Bilden visar företagets Lean-koordinator Marcus Sonesson. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

 • Välkommen på inspirationsseminarium

  Notis · 2018-03-14

  Vid det här seminariet på Mälardalens högskola i Eskilstuna får du du bland annat konkreta exempel på hur du kan arbeta med digitalisering och förändringsarbete. Vi kommer också att presentera det nya programmet DigiLean, nästa steg för ditt företags utveckling? Här hittar du utförligare information – mer information har också anna.bird@produktionslyftet.se.

 • Återbesök med mersmak

  Notis · 2018-03-12

  Senaste artikeln från förra nyhetsbrevet på hemsidan beskriver Smurfit Kappas fortsatta Lean-arbete efter Produktionslyftet. Med Hans Reich i spetsen besökte vi dem för reportaget i februari, vilket även föranledde ytterligare ett besök. Den 9 mars bjöd ledningen för anläggningen in Hans för ett inspirationsmöte som genomfördes på plats i Piteå. Kanske något för fler företag att fundera på? Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

 • Sunt förnuft och strategisk plan

  Notis · 2018-03-09

  Herman Andersson Plåt har varit igång med Produktionslyftet sedan sommaren 2017. Vi gjorde ett avstämningsbesök den 8 mars 2018 tillsammans med Produktionslyftets Lean-coach Martin Johansson och kunde inte bli annat än imponerade …

  Läs mer om Heman Andersson Plåt
 • Lean-resa med långsiktigt tänkande

  Notis · 2018-03-05

  VBG Truck Equipment i Vänersborg har bara varit igång med Produktionslyftet sedan januari, men hade sedan tidigare genomfört Lean-spel vilket föranledde en alternativ första workshop. Företaget har ett långsiktigt tänkande och har redan kommit en bra bit på Lean-resa. Senaste träffen bjöd på bra diskussioner kring vägledande principer med en stor enighet i styrgruppen kring vilka utmaningar som är viktigast att jobba med. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

 • Grunden är lagd

  Ledare · Monica Bellgran · Professor · KTH · Hållbar produktionsutveckling · 2018-02-28

  KTH Leancentrum i Södertälje är en viktig mötesplats för företag och andra aktörer som på olika sätt arbetar med och för Lean. Vi ser att Lean som koncept eller filosofi verkligen kan knyta samman människor från olika sektorer och vi vet av erfarenhet att Lean tillämpas brett – ett paradigm med start i verkstadsindustrin har blivit till en regional styrka och identitet.

  Läs Monica Bellgrans ledare
 • Efter fem år håller styrgruppen fortfarande takten

  Artikel · 2018-02-28

  Smurfit Kappa i Piteå avslutade sin 18-månadersresa med Produktionslyftet i mitten av 2014 och har sedan dess stått inför utmaningen att driva arbetet vidare enligt den strategi som då lades. I mitten av februari 2018 fick vi möjlighet att göra ett återbesök och träffade då VD Per Swärd och kvalitetschef Marianne Tollander.

  Läs om Smurfit Kappas Lean-resa
 • Styrelsen på besök i Södertälje

  Notis · 2018-02-28

  I Södertälje Science Park hittar du både campus KTH Södertälje och KTH Leancentrum, där Produktionslyftets regionledare Johanna Strömgren är föreståndare. Invigningen genomfördes i slutet av januari och redan den 6 februari passade Produktionslyftets styrelse på att komma på besök besök för ett styrelsemöte. På bilden berättar Johanna om upplägget i den så kallade ”trampbilsfabriken”. Deltagare från vänster: Ottar Henriksen (Sintef Raufoss/Lean Forum Norge), Johanna Strömgren, Malin Larsson (Vattenfall), Göran Johnsson (styrelseordförande), Tommy Thunberg Bertolone (IF Metall), Stina Wollenius (Glasgruppen) och Peter Johansson (Teknikföretagen). Mer information har birgitta.ojmertz@produktionslyftet.se.

Finansiärer och intressenter

Partner