• Start för Produktionslyftet vid Göteborg Energi

  Notis · 2018-03-23

  Göteborg Energi, verksamhetsområde Produktion, har nu kommit i gång i Produktionslyftet. Det handlar om ett kommunalt bolag med produktion av fjärrvärme och fjärrkyla, en samhällskritisk verksamhet av stor betydelse för innevånarna. 13 mars kartlades ett par relevanta processer, vilket gav nyttiga lärdomar för den utvecklingsresa som nu börjar. Mer information har richard.berglund@produktionslyftet.se.

 • Produktionslyftet på norsk Lean-konferens

  Notis · 2018-03-21

  Lean Forum Nordvest i Norge arrangerar Lean-dagen 2018 den 16 april i Ålesund. Här tar de upp allt från grunden ”Hva er Lean?” till det högaktuella ”Først Lean – deretter digitalisering”. Som förste gästföreläsare står dock Hans Reich från Produktionslyftet på programmet med rubriken ”Varför har det svenska Produktionslyftet blivit en så stor framgång?”. Läs mer om arrangemanget här – mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.

 • Årets Lean-byggare 2018

  Notis · 2018-03-19

  Produktionslyftet är oerhört stolta över att Flexator AB, som påbörjade sin resa med oss i januari 2017, av Lean Forum Bygg utsetts till Årets Lean-byggare 2018. Med VD Ola Adolfsson i spetsen är de sedan länge övertygade om att Lean-tänket krävs för att klara konkurrensen och vi är glada över att få utgöra en liten del av deras framgångsrika arbete.

  Läs juryns motivering här!
 • Betydelsen av principer

  Notis · 2018-03-16

  Vid coachträffen hos Safeman AB i början av mars uttryckte deltagarna i styrgruppen vikten av att diskutera och formulera verksamhetens utmaningar och principer. De känner att det finns kraft i att arbeta efter dem framöver och övade också en del på att förmedla dem. De tog intryck av erfarenheten från det tidigare Produktionslyftsföretaget Orbit One som tryckte på just vikten av att förankra utmaningar och principer. Inför kommande träffar ser styrgruppen ett behov av att arbeta med daglig styrning och att utveckla den interna kommunikationen. För att kunna ta hand om den kreativitet och det engagemang som finns hos medarbetarna vill de också arbeta med förbättringsgrupper. Bilden visar företagets Lean-koordinator Marcus Sonesson. Mer information har malin.erikson@produktionslyftet.se.

 • Välkommen på inspirationsseminarium

  Notis · 2018-03-14

  Vid det här seminariet på Mälardalens högskola i Eskilstuna får du du bland annat konkreta exempel på hur du kan arbeta med digitalisering och förändringsarbete. Vi kommer också att presentera det nya programmet DigiLean, nästa steg för ditt företags utveckling? Här hittar du utförligare information – mer information har också anna.bird@produktionslyftet.se.

 • Återbesök med mersmak

  Notis · 2018-03-12

  Senaste artikeln från förra nyhetsbrevet på hemsidan beskriver Smurfit Kappas fortsatta Lean-arbete efter Produktionslyftet. Med Hans Reich i spetsen besökte vi dem för reportaget i februari, vilket även föranledde ytterligare ett besök. Den 9 mars bjöd ledningen för anläggningen in Hans för ett inspirationsmöte som genomfördes på plats i Piteå. Kanske något för fler företag att fundera på? Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.

 • Sunt förnuft och strategisk plan

  Notis · 2018-03-09

  Herman Andersson Plåt har varit igång med Produktionslyftet sedan sommaren 2017. Vi gjorde ett avstämningsbesök den 8 mars 2018 tillsammans med Produktionslyftets Lean-coach Martin Johansson och kunde inte bli annat än imponerade …

  Läs mer om Heman Andersson Plåt
 • Lean-resa med långsiktigt tänkande

  Notis · 2018-03-05

  VBG Truck Equipment i Vänersborg har bara varit igång med Produktionslyftet sedan januari, men hade sedan tidigare genomfört Lean-spel vilket föranledde en alternativ första workshop. Företaget har ett långsiktigt tänkande och har redan kommit en bra bit på Lean-resa. Senaste träffen bjöd på bra diskussioner kring vägledande principer med en stor enighet i styrgruppen kring vilka utmaningar som är viktigast att jobba med. Mer information har bo.ericson@produktionslyftet.se.

Finansiärer och intressenter

Partner