Det känns väldigt positivt med de subventionerade platserna som vi nu kommer att kunna erbjuda små och medelstora företag. Upplägget baseras på Produktionslyftets metodik ”Sneda vågen” men med en utvecklad koppling till digitalisering. Grunden i Produktionslyftets arbetssätt ligger kvar men förstärkt med ett digitaliseringsperspektiv gällande både utmaningar och möjligheter. Satsningen går under namnet Produktionslyftet4.0 och arbetet med att ta fram ett erbjudande pågår som bäst – information kommer att läggas upp på hemsidan inom kort.

Forskaren Hanne Finnestrand från det norska universitetet NTNU tillsammans med masterstudenten Susanne Irgens Gravdal har intervjuat några av oss i Produktionslyftets ledningsgrupp i samband med ett projekt, Lean i Norden. De är väldigt intresserade av Produktionslyftets arbetssätt och vårt sätt att se på Lean. Det finns många likheter i sättet att tänka och förhålla sig till Lean mellan Sverige och Norge. Just nu planeras det för en ny satsning i Norge – Produktivitetsspranget – där vår styrelsemedlem Ottar Henriksen är engagerad och som är tänkt att till stor del bygga på Produktionslyftets upplägg. I samband med detta får vi imorgon fredag också besök av honom och hans kollega Tor Giæver för att diskutera hur vi kan samarbeta.

Idag ska jag presentera de kurser som erbjuds i samverkan mellan FKG och Produktion2030 vid en träff arrangerad av FKGs kvinnliga nätverk ”Kvinnan i leverantörsindustrin”. Vi har nyligen startat en kurs om digitalisering inom fordonsindustrin. Det är dock få kvinnor som deltar så det här blir ett bra tillfälle att både göra reklam för kurserna och samtidigt stämma av vad det är de efterfrågar framöver. En lämplig aktivitet på den internationella kvinnodagen!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer