I tisdags genomförde Tillväxtverket en workshop med syfte att främja digitaliseringen hos små och medelstora företag, SMF. Här diskuterade de hur kommande satsningar ska fokuseras och förutom Produktionslyftet var både representanter från RISE, Swerea, IUC, KickStart och SISP liksom bland annat representanter som arbetar med analyser kring digitaliseringsområdet på plats. Även om deltagarna kom från många olika håll kändes det som att vi hade en bra samsyn kring helheten trots att det är ett väldigt komplext område. Det betonades också att det var ett område där vi alla måste hjälpas åt och att det inte handlar om digitalisering för digitaliseringens skull, utan som en del för att bidra till helheten. Workshoppen fokuserade på digitalisering men det krävs en bredare, övergripande strategi där digitaliseringen ingår som en komponent. På bilden ses Ulf Savbäck, enhetschef för Kompetens­försörjning och digitalisering på Tillväxtverket, den avdelning som Produktionslyftets verksamhetsbidrag ligger under.

Dagen fortsatte sedan med ytterligare ett möte på Tillväxtverket med vår handläggare Björn Langbeck för att diskutera och stämma av olika frågor. Undertecknad deltog tillsammans med vår regionsamordnare Jenny Bramell och med på mötet var även Per-Olof Remmare, en av dem som håller i arbetet med utlysningen Smart industri i regionerna. Peo åker runt i landet och besöker alla regioner för en dialog kring denna utlysning. Det vi diskuterade med honom och Björn var hur Produktionslyftet skulle kunna bidra i arbetet med Smart industri i regionerna med vår struktur, arbetssätt och metoder. Vi talade även med Björn om hur vi på längre sikt kan utveckla Produktionslyftets arbetssätt mot SMF, om det finns något i upplägget som kan justeras för att anpassas ytterligare för dem. Här handlar det både om den strategiska delen för företagen liksom nätverksdelen som ger dem möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra företag. Det gäller att hitta den röda tråden i alla aktiviteter.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer