För två veckor sedan genomfördes Produktionslyftets årliga reflektionsdagar där alla som är aktiva i programmet är inbjudna. I år ägnade vi mycket tid åt att summera våra insatser i tidigare Produktionslyftsföretag och vi fick även en del utmanande inspel från ett par företagsledare liksom från finansiären Tillväxtverket.

Som en inledning till reflektionsdagarna hade deltagarna delats in i fem grupper som alla fick besöka varsitt tidigare Produktionslyftsföretag runtom Göteborgstrakten: EuroMaint Rail, Brigo, Autoadapt, Nolato Plastteknik och Caterpillar (tidigare Berg Propulsion). I samband med studiebesöken reflekterade grupperna sedan kring företagens arbete där tydliga positiva effekter hos samtliga fem kunde noteras.

Samtidigt var det lika tydligt hur taggade deltagarna känner sig inför våra kommande utmaningar. Naturligtvis är mycket av detta kopplat till digitalisering, men också frågor runt hållbarhet, ledarskap och rekryteringen av företag låg högt upp på agendan. Det är påtagligt vilken hög ambition alla ”produktionslyftare” har när det gäller att nå fler företag. Det mesta är ännu ogjort!

Partner

Intressenter och finansiärer