Nu har vi klarat av Startprogramsdelen av DigiLean, där vi kombinerar erfarenheterna från ett antal digitaliseringsprogram som MITC genomfört med Produktionslyftet med grunderna i Lean. Nu går programmet över i mer digitaliseringsprojekt och strategiskt arbete framåt. Redan visar flera företag intresse av att sedan gå vidare med Produktionslyftets 18-månaders Utvecklingsprogram, så DigiLean känns verkligen som en succé. Här har vi lite mer tid jämfört med exempelvis DigiFuture där vi stöttar företagen vid deras inledande steg på digitaliseringsresan.

I DigiLean känner vi att företagen verkligen förstått kopplingen mellan Lean och digitalisering, att de med Lean som grund har vassare verktyg för sin digitalisering. Det finns ingen motsats och med Niklas Olssons (MITC) och Lars-Gustaf Gustafssons (Swerea IVF) upplägg så är Lean och digitalisering integrerat hela vägen. Det finns ett stort intresse bland företagen med ibland upp emot 24-25 deltagare på plats. Nu följer ett antal månader med mycket coachning hos företagen innan vi avslutar i mars med tre gemensamma träffar igen. Inom Produktionslyftet stämmer vi sedan av hur vi kan säkra metodiken och förhoppningsvis kunna erbjuda DigiLean till fler företag!

I Hallsberg planerar vi för ett viktigt seminarium i december på Volvo CE, där tanken är att vi inom TransMission ska erbjuda Produktionslyftets Startprogram till leverantörer och företag inom fordonsindustrin. Det finns ett stort behov för stöd och kunskap i utmaningen att ställa om verksamheterna enligt nya förutsättningar. Nyligen hade P1 ett inslag om att underleverantörerna till fordonsindustrin inte riktigt hade förstått vikten av att hänga med i utvecklingen kring nya produkter, tjänster och affärsmodeller – det går så otroligt fort och rätt som det är står du där med en förlegad verksamhet. Här känns TransMission som en viktig satsning för att skapa medvetenhet och insikt (awareness) liksom förståelse för att de måste agera nu (sense of urgency). Därför känns det extra bra att kunna erbjuda stöd genom Produktionslyftets beprövade program för förändringsarbete.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer