Birgitta Öjmertz och undertecknad hade förmånen att delta vid Lean Forum Norges årskonferens den 6-7 november i Fornebu, ett väldigt välarrangerat event. På plats var det 450 deltagare och en god stämning med stort intresse för och fokus på de utförande företagen, det vill säga mycket efterfrågedrivet. En av de många sessionerna handlade om Produktionslyftets systerprogram Produktivitetsspranget som är under uppstart. De är igång med fem företag som nu genomfört den första fasen av sin förändringsresa, där såväl företagens representanter som Produktivitetssprangets coacher uttryckte sig på ett otroligt insiktsfullt sätt kring värdet av den samsyn som de nu upplever sig ha.

Samtidigt var de väldigt taggade framåt och visade tydligt att de anammat och absorberat budskapet. Många i Norge har en känsla av att de ligger efter de svenska företagen vad gäller Lean-arbete. Vår upplevelse är att det inte alls behöver vara fallet; i många fall ligger de väldigt långt framme och de är mycket konsekventa i sitt arbete.

Produktivitetsspranget framförde också ett stort erkännande till Produktionslyftet och var noga med att påpeka det stöd de fått från oss och att det sparat dem flera års arbete inför uppstarten. Själva ser vi fram emot dra nytta av deras dragkraft för programmens gemensamma utveckling, till nytta för båda parter. Vårt stöd till Produktivitetsspranget har varit synnerligen välinvesterat!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer