Den 7 november var jag med på ett väldigt inspirerande reflektionsmöte kring Robotlyftets pilotprojekt Pilar, som syftar till att ta fram arbetssätt som kan hjälpa främst små och medelstora företag – SMF – att ta automation och robotisering till en ännu högre nivå. I den nya handlingsplanen för Smart industri är robotisering ett av områdena som särskilt lyfts fram och 110 miljoner satsas inom Robotlyftet de närmaste tre åren.

Det känns riktigt bra när det gäller samverkan mellan deltagare som IUC, Robotdalen, Automation Region samt RISE och Produktionslyftet. Det är IUC som har den projektledande rollen och tillsammans bygger vi ett pilotprojekt med målet att öka kunskapen om förutsättningar för ökad robotisering och automatisering i företagen. Intresset är också stort bland företagen och dagen bjöd på många intressanta diskussioner om hur arbetet ska drivas vidare.

Jag ser det som oerhört viktigt och nyttigt med dessa samordningsinsatser och -möten där vi arbetar för att identifiera den röda tråden bland alla erbjudanden till företagen – och för att dra nytta av varandras erfarenheter och erbjudanden. Bland annat var det flera som uppskattade upplägget med Produktionslyftets Startprogram, där jag ser tydliga möjligheter till synergier.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer