Här uppe i norr arbetar vi bland annat med det regionala utvecklingsprojektet Produktion 4.0 som startades i höst och nu rullar på för fullt. Produktion 4.0 drivs i samarbete mellan IUC Norr och Luleå tekniska universitet (LTU) och det vi gör just nu är framförallt förutsättningsstudier kring små och medelstora företag (SMF). Under januari har vi utvecklat och identifierat handlingsplan och mål för ett urval av företag. Här är också tanken att länka de företag vi kommer i kontakt med till Produktionslyftets program, där de får möjlighet att gå vidare med exempelvis ett Startprogram eller till och med ett Utvecklingsprogram.

Vi har intensifierat vårt samarbete med IUC Norr där vi ser en stor potential. I veckan som var genomförde vi ett planeringsmöte där både de, Produktionslyftet och iTid deltog, bland annat för att sätta datum på de 2-3 inspirationsseminarier som vi planerar under våren. I februari har vi också kursstart för kursen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng, där rekryteringen av de sista företagen pågår. Kursstart den 19 februari.

Under hösten har vi haft ett inspirationsseminarium i samarbete med IUC Norr och LTU i syfte att locka SMF att engagera sig i Produktionslyftets program. Det är en utmaning att attrahera dessa företag, där vi även deltog vid det Automation Expo som arrangerades hos Scania Ferruform för att sprida vårt budskap. Det är vår största utmaning framöver och via Produktion 4.0 räknar vi att kunna genomföra seminarier i samverkan för att ytterligare bredda oss mot målgruppen. Det ser ganska förhoppningsfullt ut så på det hela taget är det en positiv utveckling.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer