Med 4000 besökare kan Södertälje Science Week inte sammanfattas på annat sätt än som en succé! En fantastisk och väldigt intensiv vecka i samverkan mellan Södertälje Science Park och KTH med seminarier från onsdag till lördag. Ett inledande seminarium på onsdagen handlade om projektet ”DigiLog – digital och fysisk testbädd för produktionslogistik” där både Scania, AstraZeneca och Leancenter medverkar. Sedan var det en ”Grand Opening” med styrelserepresentanter för Södertälje Science Park, där Maria Strømme från Uppsala universitet, professor i nanoteknologi, höll ett inspirerande tal. I positiv anda menade Maria att det finns gott hopp bara vi följer med i utvecklingen kring nanoteknik, hållbarhet och digitalisering. Det finns mycket som kan, bör och ska göras!

Torsdagen var mångt och mycket en ”Lean-dag” där flera föreläsare under förmiddagen berättade om sina Lean-resor. Rosendals Trädgårds VD Tin-Tin Jersild berättade om deras resa med både MatLust och Produktionslyftet, vilket var mycket uppskattat. De har en väldigt differentierad verksamhet med både odling, försäljning och café med mer där Tin-Tin menade att Lean låg helt i linje med deras värderingar kring hållbarhet, en filosofi som kopplar naturligt till deras verksamhet. Genom arbetet med Produktionslyftet har de uppnått stora förbättringar bland annat med tanke på arbetsbelastning och stress – de kan hantera fler kunder med bibehållen balans i verksamheten.

Ett uppskattat initiativ var att inget av förmiddagens föredrag utgick från traditionell tillverkningsindustri, där VD Stefan Hollmark från den kommunala Telge-koncernen berättade hur de arbetar med Lean som strategi. De har exempelvis en Lean-stab för stöttning av cheferna i alla deras bolag med vitt skilda verksamheter som återvinning, energiproduktion och marknadsföring. Södertäljes tidigare stadsdirektör Ulla-Marie Hallenberg, numera kommundirektör i Norrtälje, visade hur de arbetar med Lean och ledarskap i sin koncernledning för den kommunala verksamheten. Gunnar Mattiasson, förbättringsledare på Länsförsäkringar, berättade hur de byggt sin Lean-resa utifrån deras specifika struktur. Den fyrklöver vi inom Produktionslyftet brukar lyfta fram – kunder, medarbetare, omgivande samhälle och ägare – får en annan innebörd för dem då ägare och kunder är samma. Sammantaget en mycket intressant förmiddag med exempel på hur olika organisationer och företag arbetar med Lean och utvecklar sina verksamheter, trots frånvaron av fysiska produkter.

Även lunchen bjöd på intressanta diskussioner kring daglig styrning och dess tavlor. Ska dessa vara digitala eller analoga? Detta är en fråga som ofta kommer upp. Det finns fördelar med båda då det inte handlar om rätt eller fel. Tankarna knyter an till Produktionslyftet, som alltid utgår från ett behovsanpassat angreppssätt. Det var också ett tydligt intresse för ledarskap och Lean efter förmiddagens föreläsningar från både Bengt Savén och Simon Elvnäs på KTH, som båda medverkar som huvudtalare i kursen Lean ledarskap. För dig som vill fördjupa dig i detta så startar nästa kurs i Lean ledarskap den 19 mars och det finns några platser kvar – anmäl dig här!

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer