Förra veckan var det två intressanta dagar på Tillväxtverket, Smart industri-dagarna. Dessa genomfördes för att alla som arbetar med projekt inom satsning skulle få möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration. Det var mycket folk på plats uppdelade för olika diskussioner, där jag framförallt deltog i den som handlade om Smart industri i regionerna.

Inom Smart industri i regionerna har det varit möjligt att regionalt söka medel för olika projekt. 18 projekt och deras representanter fanns på plats och alla fick fyra minuter för att ”pitcha” sina projekt samt lika lång tid för att svara på frågor. Jag deltog i frågepanelen tillsammans med Svante Karlsson frånKarlstads universitet och Karl Löfmark från Region Skåne. Vi representerade olika perspektiv där Svante hade kultur- och samhällsperspektivet, Karl med utgångspunkt som offentlig aktör medan jag ställde frågor ur ett företagsperspektiv. Det var otroligt intressant att läsa på om alla projekt och gav en väldigt bra överblick över de olika satsningarna.

Att vi alla tre hade olika utgångspunkt gjorde att frågorna omfattade ett brett samhällsperspektiv och även hur projekten fungerade ur den regionala aspekten. Projekten ska helst täcka alla dessa aspekter och vi kunde med våra frågor både belysa delar de behövde stärka, liksom lyfta exempel som var bra som inspiration för andra projekt. Det gäller verkligen att tänka på lärandet i projekten för en långsiktig utveckling av den regionala strukturen, men även att de ska erbjuda bra support för företagen som gör nytta här och nu. Båda perspektiven måste vara med och det var riktigt bra diskussioner kring detta.

Under dag två stod Produktionslyftet för ett seminarium vid de parallella sessionerna som hette ”Industrins digitalisering”, där vi bland annat diskuterade vad som krävs för att företagen ska lyckas. Mycket handlade om Produktionslyftets arbetssätt och fokus på förändringsförmåga och hur det kopplar in i övriga initiativs insatser inom Smart industri, exempelvis Digilyftet och Robotlyftet. Vi berättade både om Produktionslyftet generellt och om hur vi arbetar med digitalisering och PL4.0, vilket gav bra diskussioner kring hur olika insatser kan kopplas samman för att stärka företagen – en gemensam röd tråd trots de olika avstampen. Det viktiga är att vi kan illustrera helheten för företagen även om ordningen i de enskilda insatserna eller projekten skiljer sig och att företagen inser nyttan och behovet av alla insatser på sikt.

Överhuvudtaget var det bra diskussioner kring att skapa synergier och överhörning för en bra helhet, något som även Tillväxtverket tryckte på. Dagen bjöd även på en inspirationsföreläsning från årets vinnare avIVAs prestigefyllda tävling Smart industriGarantell AB. Företagets VD Mikael Axelsson berättade om deras resa som de genomfört med väldigt lite extern hjälp. Mikael lyfte ett liknande sätt som vi arbetar inom Produktionslyftet även om de gjort arbetet på egen hand. När jag talade med Mikael efteråt så motiverade han deras val med att ingen extern resurs kunde göra arbetet åt dem men att de samtidigt var väldigt måna om att läsa på och snappa upp saker. De var också duktiga på att peppa varandra och stod stadigt tillsammans på en gemensam värdegrund och det var med avstamp ur denna de arbetade med sin digitalisering – vilket alltså ledde till Smart industri-priset.

Partner

Intressenter och finansiärer