I förra veckan deltog jag i RISE Externa SMF-råd, det vill säga för små och medelstora företag. Det är ett råd bestående av representanter från RISEs olika samarbetspartner för råd och återkoppling på de initiativ de driver gentemot SMF. Anders Persson är ansvarig för SMF-kontoret där förutom SMF-rådet även SMF-supporten ingår. I SMF-rådet diskuterar vi kring vad RISE kan göra bättre för att stödja SMF och hur erbjudandet ser ut.

Förutom undertecknad deltog bland andra Kristina Alsér, Tillväxtverkets ordförande och tidigare landshövding i Kronobergs län, Aleksandar Zuza från IF Metall, Anna Öhrwall Rönnbäck från Luleå tekniska universitet och Linköpings universitet samt Peter Johansson från Teknikföretagen. Dessutom medverkade representanter från exempelvis Almi, Sisp och Näringsdepartementet. Mycket handlade om anpassade initiativ för olika typer av SMF, från start-ups och scale-ups till ”vanliga” SMF som Produktionslyftet och IUC-nätverken arbetar med dagligdags. På plats fanns även några företag representerade, bland andra Lundqvist Trävaru, vinnare av IVAs företagstävling Smart industri.

Det mest intressanta var företagens önskan om att hjälp- och stödsystemet måste organiseras bättre, de vill se en helhet – helt i linje med Produktionslyftets tankegångar kring den röda tråden mellan alla olika initiativ. Det händer att företagen blir kontaktade flera gånger i veckan av olika aktörer som vill hjälpa men företagen själva har ingen möjlighet att sortera bland alla initiativ. Det de efterfrågar är just koordinering, struktur och ordning och en möjlighet att få en kontinuerlig kontakt som känner till deras verksamhet och behov. Någon som kan koppla samman allt.

Produktionslyftets partner

Intressenter

Finansiärer