Jag har i mer än 20 år försökt att inspirera människor inom främst industrin att bli framgångsrika genom att ta bort slöserier. Själv har jag främst inspirerats av fem personer:

1. Sakichi Toyoda, Toyotas grundare, som tidigt ville förändra kvinnans situation i världen genom att jobba långsiktigt och bli en lärande organisation. Sen vet vi vad som hände; USA vann andra världskriget och Japan förlorade.

2. Efter kriget kom Taiichi Ohno, ansvarig för Toyotas produktionssystem, vars grundidé var att arbeta i värdeflöden; produkter och tjänster skulle ”rinna” framåt genom produktionsprocessen.

3. En tredje japan är Shigeo Shingo som lyfte vikten av korta ställtider. Det är som när flygplanen står på flygplatsen eller färjan ligger i hamn; där gör de ingen nytta.

4. Efter kriget tog japanerna hjälp av bland andra amerikanen Joseph Juran och hans grundidé att gå till rotorsaken av problem och eliminera dem i grunden istället för ett ”quick fix” för stunden. Precis som en haverikommission vid flyghaveri, problemet får helt enkelt inte återkomma. Idag finns det många kända företagsledare som menar att vi ska älska problem vilket är helt rätt; ser vi dem inte så blir de kvar.

5. En annan amerikan är William Edwards Deming, matematiker och statistiker, vars tanke var att hitta mönster på olika sätt för att se saker vi normalt inte ser. Han ville ”zooma ut” för en tydligare bild av övergripande mönster för en bättre förståelse av hela processen. Han sa också något som verkligen lyfter vikten av dagens digitalisering: ”Without data you're just another person with an opinion.”

Idag används kanske en procent av all data som genereras av ett företag som underlag för att ta beslut. Därefter är det viskningsleken som gäller mellan chefer och mellanchefer som ska leda till vad de talar om för arbetarna vad de ska göra. Besluten bygger på illusioner baserade på en procent fakta.

Det som händer nu kommer att dramatiskt förändra industrin. Det är tack vare 5G med trådlös kommunikation i realtid, fiber för överföring av stora datormängder, grymt kraftfulla processorer och lagringsamöjligheter för data som fullkomligt exploderar som förändringen sker. Så var börjar man? Jo, med att samla in alla 100 procent data i molnet för att sedan med olika appar hämta ner den information som önskas direkt till den operatör som behöver den. Hen kan sedan ta beslut på ett helt annorlunda sätt än tidigare. Tala om en förändring i precision, i kvalitet, i leveransförmåga med rätt mängd på rätt ställe när kunden vill ha det! Det är vad det handlar om.

Det innebär att operatören blir viktigast av alla och chefernas roll blir att coacha och utbilda dessa – i framtiden är operatörerna de mest kvalificerade människorna på företaget! Om dagens chefer och mellanchefer ska klara av denna dramatiska förändring så räcker det inte med att uppgradera virus- och dataprogram och köpa mer avancerade datorer. Nu gäller det framförallt att uppgradera ”programmen” i medarbetarnas hjärnor. Den som inte hänger med kommer inte att kunna vara med, så enkelt är det. Konkurrensen är hård. Det hemska i detta är att människor i andra länder också vill ha jobb, och gärna de jobb vi har i Sverige.

Produktionslyftets partner

Intressenter och finansiärer