Lean-området har på olika sätt breddats under den senaste tiden, vi tänker idag lite större än för tio år sedan. Visst är Lean och effektivitet fortfarande viktigt för vår konkurrenskraft och våra barns och barnbarns framtid, men det är inte något som ska ställas mot hållbarhet med tanke på miljö, transporter och energi – här kan vi också bidra på flera sätt. Många talar om hållbarhet men saknar den metodik och de verktyg som vi kan erbjuda och som vi använder till vardags i våra företag. Det känns bra och kul och samtidigt viktigt både för mig och vårt omgivande samhälle.

I ett lite snävare perspektiv – men inte mindre tillfredsställande – är vi nu inne i avslutsfasen hos ett av våra Produktionslyftsföretag, Euromaint. Det var ett glädjande gott resultat som de kunde visa upp på Umeå-anläggningen. De har ökat tillgängligheten på tågen från 80 till närmare 100 procent, vilket har en stor påverkan på både passagerarflödet och kundens kostnader. Företagets underhållsskuld har gått från cirka 2000 timmar till i det närmaste noll, de har kunnat förbereda sig på ett på ett helt annat sätt inför vintersäsongen och även fack och medarbetare är glada med tanke på allt som blivit bättre.

Det var också glädjande att besöka det tidigare Produktionslyftsföretaget Brokk i samband med det inspirationsseminarium vi genomförde tillsammans med IUC Norr. Både som representant för Produktionslyftet och iTid så var det tacksamt att det första platschefen Staffan Larsson sa var att ”vi har varit med i Produktionslyftet, gå med ni också”! Roligt också att seminariet var fyllt till sista plats med närmar 60-talet närvarande. Med tanke på Staffans ord känner jag mig stolt över att vi lyckas leverera så bra från vår gemensamma plattform!

Partner

Intressenter och finansiärer