Tidigare i månaden (den 23 maj) genförde vi vår årliga träff med alla Lean-coacher inom Produktionslyftet. Denna gång introducerade vi en hel del metodiknyheter, där vi stärker upp arbetet kring företagens affärsidé. Dessutom tog vi ett antal steg framåt beträffande förväntningarna från företagens intressenter, det vill säga kunder, medarbetare, ägare och omgivande samhälle). En uppfräschning av layouten har också gjorts.

De tre workshopparna om ledarskap som brukar genomföras under den sista tredjedelen av Utvecklingsprogrammet är omstrukturerat och följer nu en tydligare logik. Först ska organisationens alla ledare bekanta sig med vad som åstadskommits med Produktionslyftet i företaget och därefter ska de formulera sitt eller sin grupps eget bidrag till det övergripande målet. Slutligen ska de formulera vilken typ av ledarskap som kommer att krävas i fortsättningen och även ta inledande steg för att forma det.

Som alltid är det lika inspirerande och trevligt att träffa coacherna. Även Åsa Marcus, förändringsledare på FOV Fabrics som nyligen avslutat Produktionslyftet, var inspirerande och hennes inledande föreläsning uppskattades stort av alla 24 deltagare på plats!

Partner

Intressenter och finansiärer