Sedan slutet av februari pågår ett Startprogram i Jönköping med tema Lean-baserat underhåll för ökad konkurrenskraft. Medverkar gör ett antal pressgjuterier som ser ett uppdämt behov på grund av den underhållsskuld vi har inom svensk industri. Vi har traditionellt haft lite för bråttom att bara producera och kanske glömt vikten av underhåll.

Nu handlar det om att få bättre tillgänglighet i maskinparken för att möta upp framtida krav på produktion och processer. När konkurrenterna utomlands investerar i nya dyra maskiner, hur kan vi få en bättre output här? Vi tittar över företagens nuläge, vart de vill komma och hur de ska ta sig dit. Med utgångspunkt i nulägesanalysen undersöker vi hur de kan gå från reaktivt till predektivt underhåll.

Med avstamp i Lean arbetar vi med att hitta olika sätt att få in operatörs- och specialistunderhåll med stöd av digitala system och verktyg för detektera riskerna för stillestånd innan det händer. Hela programmet går ut på att titta på respektive bolags utmaning för att hitta ett första steg mot bättre underhåll, ökad tillgänglighet och flexibilitet.

Vi driver detta Startprogram tillsammans med Chalmers. Från dem medverkar Anders Skoogh som leder forskargruppen produktionssystemstjänster och underhåll, och Torbjörn Ylipää som forskar och undervisar inom områdena underhåll, driftsäkerhet och säkerhet. Dessutom deltar undertecknad från RISE IVF tillsammans med kollega Conny Gustavsson från RISE SWECAST. Även Scania är involverade med föreläsning kring deras underhållsmodell.

De deltagande företagen har verkligen tagit till sig detta Startprogram, för dem rör det sig i mångt och mycket om en överlevnadsfråga. Maskiner och utrustning kostar hiskeliga summor varför de verkligen behöver stabila processer och metoder. Vad ser du för behov för ditt företag? Vi har olika Startprogram planerade över hela landet, titta gärna in under hemsidans Aktiviteter/Kommande aktiviteter – eller kontakta oss för en förutsättningslös diskussion!

Partner

Intressenter och finansiärer